c11-2019
  • test

Boraks (Czteroboran sodu) 1kg
  • Boraks (Czteroboran sodu) 1kg

Boraks (Czteroboran sodu) 1kg

192
9,90 zł
Brutto
Ilość
0
Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie


  • Polityka bezpieczeństwa (edytuj za pomocą modułu „Bezpieczeństwo klienta”) Polityka bezpieczeństwa (edytuj za pomocą modułu „Bezpieczeństwo klienta”)
  • Zasady dostawy (edytuj za pomocą modułu „Bezpieczeństwo klienta”) Zasady dostawy (edytuj za pomocą modułu „Bezpieczeństwo klienta”)
  • Zasady zwrotu (edytuj za pomocą modułu „Bezpieczeństwo klienta”) Zasady zwrotu (edytuj za pomocą modułu „Bezpieczeństwo klienta”)
Opis
Nieorganiczny związek chemiczny: sól sodowa kwasu borowego. 
Boraks wykorzystuje się w przemyśle, do wytwarzania nadboranu sodu (wybielacz w detergentach), w gospodarstwach domowych do zwalczania insektów i jako środek czyszczący. 
H319 Działa drażniąco na oczy H360FD Może działać szkodliwie na płodność. Może działac szkodliwie na dziecko w łonie matki P201 Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności P202 Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa P280 Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy P305+351+338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut Wyjąć soczewki kontaktowe jeżeli są i można je łatwo usunąć Nadal płukać P308+313 w przypadku narażenia lub styczności zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza P405 przechowywać pod zamknięciem 
PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU ZAWODOWEGO


Szczegóły produktu
192
16 innych produktów w tej samej kategorii:

Śledź nas na Facebooku