OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. POLITYKA PRYWATNOŚCI W SKLEPIE INTERNETOWYM Batom.pl Józef Leśniak

Administrator danych osobowych

1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest Firma Batom.pl Józef Leśniak z siedzibą przy ul. Fieldorfa-Nila 17, 31-209 Kraków, NIP 6771017088, REGON 350750141, zwana dalej Administratorem. 2. Z Administratorem możesz się skontaktować pod adresem: Batom.pl Józef Leśniak ul. Fieldorfa-Nila 17, 31-209 Kraków tel. 12/626 00 70 e-mail : biuro@batom

Cele i podstawy przetwarzania

1. Dane osobowe Klienta, który założył konto na Stronie lub złożył Zamówienie, przetwarzane są przez Administratora w zakresie niezbędnym dla utrzymania konta lub wykonania Transakcji, w szczególności:

a. w celu podjęcia kroków niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży na podstawie zainteresowania klienta naszą ofertą , zgodnie z Art. 6 ust.1 lit.b RODO

b. w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą tj. dane konieczne do zawarcia umowy wskazane na formularzu kontaktowym, w celu przestrzegania lub realizacji obowiązku prawnego zgodnie z Art. 6 ust.1 lit. c RODO

W szczególności jesteśmy zobowiązani do przestrzegania przepisów:

- ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z późniejszymi zmianami)

- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami)

c. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy (zgodnie z Art.9(2) f RODO)

d. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią zgodnie z Art. 6 (1) f RODO

Prawnie uzasadnione interesy koncentrują się głównie na:

- analizach dotyczących lepszego doboru usług do potrzeb klientów, optymalizacji produktów oraz procesów obsługi

- do celów budowania wiedzy o klientach, badania ich satysfakcji

- nadzorze nad działaniami użytkowników

- weryfikacji kontrahenta i zabezpieczeniu sprzedaży

- monitorowaniu należności i dochodzeniu lub obroną roszczeń w sprawach dotyczących współpracy

- planowaniu realizacji usług

- zarządzaniu i raportowaniu wewnętrznym

- marketingu własnych produktów (w celu oferowania klientom produktów i usług bezpośrednio w tym dobierania produktów pod kątem potrzeb klienta czyli profilowania będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu)

- analizie i rozwoju procesów biznesowych i jakościowych

- w celach archiwalnych, które będę realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów

Jeśli gromadzenie i wykorzystywanie danych jest oparte na naszym prawnie uzasadnionym interesie, masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu. W takim przypadku zaprzestaniemy dalszego przetwarzania twoich odnośnych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania.

2. Możemy także przetwarzać twoje dane osobowe, gdy udzieliłeś nam zgody. (zgodnie z Art. 6 (1) a GDPR) i dotyczy to głównie działań marketingowych .

W takim przypadku zawsze możesz wycofać zgodę na całość przetwarzania, na które wyraziłeś zgodę, lub na poszczególne cele według twojego wyboru w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania w oparciu o twoją zgodę przed jej wycofaniem.

3 . Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest także umowa pomiędzy Tobą a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne .

3. Podanie danych osobowych w przypadku chęci zawarcia Umowy nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

Okres przechowywania danych

Dane są przechowywane przez okres wymagany przez przepisy prawa lub przez okres, jaki jest niezbędny do realizacji umowy lub realizacji innego celu przetwarzania. Twoje dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów własnych Administratora na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. Twoje dane osobowe przetwarzana na podstawie odrębnej zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania.

Prawo sprzeciwu

Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu, jeśli gromadzenie i wykorzystywanie danych oparte jest na naszym prawnie uzasadnionym interesie.

W przypadku twojego sprzeciwu zaprzestaniemy dalszego przetwarzania danych osobowych, których dotyczył sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do ich dalszego przetwarzania.

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w innych celach, zostaniecie Państwo o tym poinformowani.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Odbiorcy danych

Dane osobowe Klienta Firma Batom.pl może udostępniać:

a) operatorom pocztowym oraz firmom kurierskim w celu kierowania do rąk Klienta przesyłek wysyłanych w wykonaniu Transakcji lub w związku z jej zawarciem, wykonywaniem lub zakończeniem

b) doradcom prawnym oraz firmom windykacyjnym w celu dochodzenia roszczeń na gruncie Transakcji

c) podmiotom świadczącym na rzecz Firmy Batom.pl usługi informatyczne opieki nad systemami informatycznymi w których zapisywane są dane osobowe Klienta, firmy księgowe, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty

d) podmiotom, z których usług Firma Batom.pl korzysta przy ich przetwarzaniu, w tym agencjom marketingowym i reklamowym w celu realizacji zleconych przez Firmę Batom.pl działań marketingowych i reklamowych

e) podmiotom zapewniającym usługi płatnicze, kredytowe

Dane osobowe Klientów Firma Batom.pl nie przekazuje poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

Prawa osób, których dane dotyczą

Masz prawo żądać dostępu do twoich danych osobowych. W wielu przypadkach masz także prawo żądać poprawienia twoich danych osobowych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

2. Profilowanie danych osobowych przez Firmę Batom.pl polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Pliki cookies

1. Administrator danych zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas samego korzystania ze sklepu internetowego(Witryny). Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez sklep internetowy Firmy Batom.pl pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Pliki cookies tymczasowe są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login klienta, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.

Sklep internetowy wykorzystuje wymienione pliki cookie w następujących celach: utrzymanie sesji użytkownika Witryny po zalogowaniu, dzięki której użytkownik nie będzie musiał na każdej podstronie Witryny ponownie wpisywać loginu oraz hasła, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, wyświetlanie dostosowanych do użytkownika reklam remarketingowych.

W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując odpowiednie opcje Państwa przeglądarki internetowej. W przypadku problemów należy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Produkty dodane do schowka
Produkty dodane do porównania